barat
 
दणक्यात आणि स्टाइलबाज लग्न करण्याचं फॅड केवळ शहरापुरतं मर्यादित राहिलं नसून गावाकडेही बँड, बाजा, बारातीचे वारे वाहू लागले आहेत. यात अमाप खर्च करावा लागत असून ऋण काढून लग्न साजरं करायची पद्धत सध्या गावाकडेही प्रचलित होत आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link