Vechave Dhan
 
यातलं तुला काय समजतंय, असं आपल्या आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत मुलांवर खेकसण्याचे दिवस आता इतिहासजमा झालेत. उलट मुलांना लहान वयापासूनच आपल्या बँका, गुंतवणुकी, खरेदी आदी आर्थिक व्यवहारात सामावून घेतलं, तर मोठेपणी मुलं अधिक समंजसपणे आर्थिक ...
Loading...

Select Language
Share Link