Shabdhashilp
 
एकदम अचानक वारा सुरू होतो. त्याचा पदर धरूनच पाऊसही बरसतो. पिर पिर पिर असा आवाज करत खिडकीतून आत येतोय. मी लगबगीनं खिडक्या लावून घेते, पण पाऊस बरसतच राहतो. आता मात्र पाऊस आणि घर यांच्यातली ती मधली बंद खिडकी. ...
Loading...

Select Language
Share Link