Personal Finance
 
आपली कर्जे लवकरात लवकर फेडून मोकळे झाले पाहिजे, हे आर्थिक नियोजनाचे तत्त्व. परंतु ते गृहकर्जाच्या बाबतीतही लागू पडतेच, असे नाही. गृहकर्ज लवकर फेडावे की नाही, फेडले नाही, तर वाचलेल्या रकमेतून गुंतवणूक कशी करावी, त्याचे मार्गदर्शन.. ...
Loading...

Select Language
Share Link