Jammu
 
कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जे बदलणार आहे त्याचे नकारात्मक परिणाम कमी करून सकारात्मकतेची कृती घडवणारे अनेक हात एकत्र यायला हवेत. एखाद्या मोठ्या बदलाचे परिणाम हे एका रात्रीत समोर येण्यापुरते नक्कीच मर्यादित नसतात. हे परिणाम दीर्घकालीन मुदतीमध्ये ...
Loading...

Select Language
Share Link