Issue 42
 
आम्ही सोसायटीत राहायला आलो त्यापूर्वी तात्या सोसायटीत राहायला आले. गेली वीस-बावीस वर्षं तात्यांकडे दरवर्षी नेमानं गणपती आणला जातोय. गणेशचतुर्थी जवळ आली आली, की तात्यांच्या अंगात वारं संचारतं. आज तात्या पंचाऐंशीच्या घरात आहेत, तर काकू ...
Loading...

Select Language
Share Link