Cricketer
 
तो मुळातच बाउंडरीहिटर आहे...त्याचे बॅकलिफ्टचे कौशल्य एवढे जोरदार आहे, की त्याच्याच जोरावर त्याचा धावा काढण्याचा झपाटा जोरदार असतो.... साडेआठ वर्षांचा असताना तो एमआयजीच्या अकादमीत प्रथम आला, तेव्हा त्याच्या स्ट्रोकची रेंज, शरीराजवळ ...
Loading...

Select Language
Share Link