Attack on Doctors
 
आपल्या आयुष्याची दोरी बळकट करणारे म्हणून आपण डॉक्टरांकडे पाहतो. परंतु डॉक्टर व समाज यांच्यात आता दरी निर्माण होते आहे का? एक जुलै रोजी साजऱ्या होणाऱ्या डॉक्टरदिनानिमित्त विविध पैलू... डॉक्टरांच्याच शब्दांत ...
Loading...

Select Language
Share Link