8000meters
 
जेव्हा रोगनिदानाची अद्ययावत साधने नसतात, हवामान प्रतिकूल असते आणि स्वतःला जगवून दुसऱ्यावर उपचार करायचे असतात, अशा वेळी डॉक्टरी शिक्षणाचा कस लागतो. कांचनजुंगा शिखरचढाई मोहिमेत सहभागी झालेल्या तरुण डॉक्टर-गिर्यारोहकाला हा अनुभव आला. ...
Loading...

Select Language
Share Link