विठोबा
 
आपल्या समाजमनात असंख्य स्त्रीदैवतं असताना विठ्ठलाला ‘विठाई’ का संबोधलं असेल या साऱ्या संतांनी? मायबापांच्या सेवेत रमलेल्या पुंडलिकासाठी अठ्ठावीस युगं कटीवर हात ठेवून विटेवर ‘समचरण’ उभ्या अवस्थेतल्या विठ्ठलात आपल्या संतमंडळींनी पूर्ण ...
Loading...

Select Language
Share Link