मिलिंद वि. आमडेकर
 
स्टेफानी श्वाबे या अमेरिकन महिलेने सागरातल्या गुहांचा अभ्यास केला. प्राणवायूची नळकांडी आणि इतर साहित्य यांचं जड ओझं घेऊन पोहत गुहांचे संशोधन करणे ही खरोखरच अवघड बाब आहे. ...
Loading...

Select Language
Share Link