मिथिला दळवी
 
मुलं मोठी झाली की त्यांनी घरातली छोटी छोटी कामं करावी, जबाबदाऱ्या पेलाव्या अशी पालकांची अपेक्षा असते. मुलांची मात्र तशी मानसिकता नसते. ती टाळाटाळ करतात. मग पालकांची चिडचिड होते. मुलांमध्ये जबाबदारीची जाणीव कशी पेरावी? ...
Loading...

Select Language
Share Link