निरंजन घाटे
 
श्रीहनुमानकोशाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे हनुमानाला देवतास्वरूप कसं प्राप्त झालं असावं, याबद्दल केलेलं विस्तृत विश्लेषण. ‘हनुमान हा वानर होता, ही वाल्मीकींची कविकल्पना होती का,’ या मुद्यानं सुरू झालेल्या या विश्लेषणात पुढे ‘हनुमान हा ...
Loading...

Select Language
Share Link