अर्थसार
 
अव्वाच्या सव्वा परताव्याचं आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवलं जात असेल, तर गुंतवणूकदारांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकायला हवी. तसं न होता गुंतवणूकदार त्या प्रलोभनाला बळी पडतो. भारतात अशा घटना वारंवार घडतात, याला कारण गुंतवणूकदारांची असलेली ...
Loading...

Select Language
Share Link