अंक ३७
 
तमसा नदी एका घनदाट जंगलातून वाहत होती. जंगलात अनेक हिंस्र श्वापदे होती. तिथे वाल्या नावाचा एक भयंकर दरोडेखोर राहत होता. तो लोकांना लुटायचा आणि लोकांनी प्रतिकार केला तर त्यांना ठार मारायचा. ठार मारले की एक दगड पिंपात टाकायचा. पिंप दगडांनी ...
Loading...

Select Language
Share Link