Football
 
खरे तर अगदी छोटेसे कथासूत्र असलेला हा चित्रपट. योग्य पटकथा, दृश्यउभारणी केली नाही तर असे चित्रपट अनेकदा कंटाळवाणे होण्याचा धोका असतो. मात्र दिग्दर्शक क्लिंट ईस्टवूडने हा धोका यशस्वीरीत्या टाळला आहे. संपूर्ण चित्रपट एक क्षणही अजिबात ...
Loading...

Select Language
Share Link