Children Story
 
स्वरा :       आबा, समोरची छोटी दीड वर्षाची आहे, पण काय ऐटीत चालते बघा. आबा :       हो की! पण कोडं सोडवताना माझं आज डोकंच ‘चालत’ नाहीये. (स्वनिम प्रश्नार्थक चेहरा करतो. ते बघून आबा म्हणतात...) ...
Loading...

Select Language
Share Link