प्रासंगिक
माझं रॉकेट चंद्रावर पोचलं! अरे माझं रॉकेट तर मंगळावर पोचलं! हे तर काहीच नाही माझं रॉकेट बघ तुमच्याही पुढे गेलंय! हे संवाद आहेत विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्यात स्पर्धा होती ती रॉकेट उडवण्याची! झी मराठी दिशा, महाराष्ट्र सेवा संघाचा विज्ञान ...
Loading...

Select Language
Share Link