प्रासंगिक
दप्तराचे ओझे, ट्युशन क्लासला जाण्याचे वाढते प्रमाण या प्रश्नांच्या मुळाशी आहे, मुलांना लहान वयात परक्या भाषेत शिकवण्याचा अनैसर्गिक प्रयास. एकावेळी दोन शिक्षण-व्यवस्थांतून जाणारी मुले आनंदाने शिकतील की पिदवली जातील, याचा विचार करण्याची ...
Loading...

Select Language
Share Link