योग
कंबरेचे, पाठीचे, मणक्यांचे किंवा मानेचे विकार असणाऱ्यांनी शलभासन, भुजंगासन ही पोटावर झोपून करण्याची आसने केल्यास त्यांना नक्कीच फायदा होतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link