योग
या लेखमालेमधून याआधी आपण योगप्रणीत शुद्धीक्रियांची माहिती घेतली. आता ‘आसन’ या अष्टांगयोगाच्या तिसऱ्या अंगाकडे वळण्यापूर्वी काय पूर्वतयारी करावी ते पाहू. ...
Loading...

Select Language
Share Link