योग
औषधे कोणत्याही पॅथीची असली तरी ती आपण आजारपणात शरीरावर लादलेली उपाययोजना असल्यामुळे कधी ना कधी त्यांचे दुष्परिणाम बाहेर येतात. प्रदूषण, साथींचे आक्रमण, वाढलेले ताणतणाव या सर्वांमुळे आजारपण येणारच. ते आल्यावर औषधोपचार करणे आवश्यकच. ...
Loading...

Select Language
Share Link