युवा उद्योजक
काही लोकांचं आयुष्य हे एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकासारखं असतं... नागनाथ खरात याची कथा यापेक्षा वेगळी नाही. चित्रपटाच्या वेडानं झपाटलेल्या नागनाथनं मोबाइलवर चित्रित करून बनवलेला लघुपट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरस्कार मिळवतो, ही खूप मोठी गोष्ट आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link