हसा हसवा
मी तुझा नवरा! हा किस्सा एका मोठ्या लेखकाच्या नावानं सांगितला जातो. ही खरी हकिगत आहे, की केवळ दंतकथा माहीत नाही. एकदा म्हणे हे लेखक महाशय आपल्या लेखक मित्राच्या घरी गेले. लेखक मित्र घरी नव्हता. त्याच्या सौभाग्यवती घरी होत्या. त्यांनी ...
Loading...

Select Language
Share Link