शोधबोध
पन्नास वर्षांपूर्वी अपोलोमोहिमेद्वारा मानव जेव्हा चंद्रावर उतरला होता त्यावेळी गोळा केलेल्या दगडांच्या निरीक्षणातून जर्मनीच्या कलोन विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी अलिकडेच चंद्राच्या जन्माविषयीचा नवीन सिद्धांत मांडला. काय आहे सिद्धांत, ...
Loading...

Select Language
Share Link