शोधबोध
न्यूट्रिनो या अतिशय हलक्या मूलकणाचे वस्तुमान मोजण्यासाठी उभारलेल्या ‘कात्रिन’ या प्रयोगाने नुकतेच, हा कण इलेक्ट्रॉनपेक्षाही निदान ५ लाख पटींनी हलका असल्याचे दाखवून दिले. हे मापन महत्त्वाचे आहेच, त्याहूनही मनोरंजक कहाणी आहे ती, या प्रयोगातला ...
Loading...

Select Language
Share Link