शोधबोध
समुद्रात खोलवर जात असताना आपल्या शरीराकडून श्वासोच्छ्वासासाठी होणारा हवेचा वापर वाढतो. साहजिकच स्कुबा डायव्हरच्या पाठीवरच्या नळकांड्यातल्या ऑक्सिजनयुक्त हवेचा पुरवठा वेगाने संपत जातो. त्यावर ‘ओशन स्पेस हॅबिटॅट’ या तंबूचा उपाय शोधण्यात ...
Loading...

Select Language
Share Link