अर्थविचार
दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करताना नजीकच्या भविष्याचाही विचार करायला हवा. बहुसंख्य लोक दीर्घकालीन गुंतवणुकींवर इतका भर देतात, की आर्थिक नियोजन झाल्याच्या भ्रमात राहतात. मग अकस्मात उद्भवलेला एखादा मोठा खर्च किंवा नोकरीच्या ठिकाणी निर्माण ...
Loading...

Select Language
Share Link