विशेष
हजारो कोटी रुपयांच्या शिवस्मारकाचे मनसुबे अरबी समुद्रात सुरू असतानाच, छत्रपती शिवरायांच्या दूरदृष्टीचे व स्थापत्यकलेचे स्मारक असलेल्या किल्ले रायगडाला मात्र कोरड पडली आहे. हत्तीतलाव आटला आहे, गंगासागराचे पाणी गढूळते आहे.. गडावर बेशिस्तीची ...
Loading...

Select Language
Share Link