प्रेरणा
मुलांच्या वेळकाढूपणावर त्रागा करत बसण्यापेक्षा मुलांना ‘काय करता येईल’ हे विचारा, मग त्यांचे उत्तर येईपर्यंत शांत बसा. बहुतेकवेळा मुले विसरलेली असतात, मग त्यांना पुन्हा आठवण करून द्या... असे उपाय असतात. मात्र हे उपाय फार वेळखाऊ म्हणून ...
Loading...

Select Language
Share Link