कुतूहल क्लब
पाऊस घेऊन येणारे ढग काळे असतात, पण त्यातून पडणारा पाऊस मात्र कधी काळ्या रंगाचा नसतो. एरवी पांढरे दिसणारे ढग सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी तांबडे-केशरी का दिसतात? ढगांनाही इंद्रधनुष्याचे सप्तरंग असतात का? ढगांच्या अशा विविध रंगच्छटांच्या ...
Loading...

Select Language
Share Link