साधन-सुविधा
पाऊस पडू लागल्यावर वाहनचालकांच्या मनात अनेक प्रश्नांची गर्दी होते. त्यामध्ये आपल्या गाडीचा वायपर, त्याची ब्लेड चांगली आहेत का? पावसाळ्यात गाडी घेऊन जाताना वाटेत गाडीचा वायपर बंद तर नाही ना पडणार? या ना अशा अनेक प्रश्नांची मनात येतात ...
Loading...

Select Language
Share Link