अर्थसंकल्प मागोवा
करांतील सवलतींमुळे ग्राहकाच्या हाती खुळखुळणारा अधिकचा पैसा बाजारपेठेत खेळेल जो अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पोषक ठरेल. थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा पूर्णस्वरूपी अर्थसंकल्प असल्याचे जाणवते. ...
Loading...

Select Language
Share Link