प्रतिसाद
‘ट्यूब बोट’ हा नामी उपाय! आपल्याकडे हुशार, धोरणी व बुद्धिमान तरुणांची कमतरता नाही हे ‘झी मराठी दिशा’च्या ७ सप्टेंबरच्या अंकातील ‘हिंदमातामध्ये तरुणांनी घेतली ट्यूब बोट’ या बातमीने पुन्हा सिद्ध झाले. ही बातमी वाचून प्रथम हसूच आले, ...
Loading...

Select Language
Share Link