जागर
अभिनिवेशाने, परंपराप्राप्ततेने एखादे मत स्वीकारणे आणि विचारदृष्टीला भावले म्हणून डोळसपणे एखादे मत स्वीकारणे; यात निश्चितच अंतर आहे. अभिनिवेशाने ते मत स्वीकारणारा माणूस आपले मत बळजबरीने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. त्या मतात काही त्रुटी ...
Loading...

Select Language
Share Link