बाल किशोर
निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान आणि मुक्ता ही विठ्ठलराव आणि रुख्मिणीबाई यांची मुले. चौघेही खूप बुद्धिमान. या चार अनाथ भावंडांत ज्ञानेश्वर अतिशय हुशार आणि प्रेमळ. आपल्या धाकट्या बहिणीवर, मुक्ताईवर त्यांचा विशेष जीव. एक दिवस मुक्ताईला मांडे ...
Loading...

Select Language
Share Link