बाल किशोर
जसा गळ्यातून सूर निघतो तसा तो वाद्यांतूनही निघतो. अशी अनेक वाद्यं गायक-गायिकांना साथ-संगत करतात आणि गायनाची गोडी वाढवतात. अनेक वाद्यं स्वतंत्रही वाजवली जातात. आपण काही वाद्यांचा परिचय करून देेणारे सदर- ...
Loading...

Select Language
Share Link