आदिमाया
ताम्रपटावर भगवद्गीता कोरण्याचा विक्रम नावावर असलेले नाशिकचे मुस्लीम अभ्यासक जमीलभाई मोहंमद हनिफ रंगरेज यांनी इस्कॉन प्रकाशित इंग्रजी-मराठी गीतेच्या प्रकाशनांना आव्हान दिले आहे. इस्कॉनतर्फे प्रसार केल्या जाणाऱ्या भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, ...
Loading...

Select Language
Share Link