मुशाफिरी
मोहिमेला प्रारंभ होण्यास दोन दिवसांचा अवधी असल्यामुळे वातावरणबदलाची मनात अपेक्षा होती. त्यामुळे बर्फात घालायचे बूट, थंडीचे जाड कपडे आणि पाठीवर सामानाच्या जड सॅक घेऊन आम्ही सराव सुरूच ठेवला होता. विरळ हवामानात असे ओझे पाठीवर घेऊन चालणे ...
Loading...

Select Language
Share Link