घटस्थापना
प्रजननक्षमतेशी संबंधित उत्सव सर्व संस्कृतिमध्ये चालतात. पावसाळ्यानंतर, सुगीच्या हंगामाच्या वेळी होणाऱ्या आपल्या कितीतरी सण-उत्सवांमध्येही हेच तत्त्व असतं, मग तो बैसाखी, पोंगल, ओणम, काहीही असो. अशा तऱ्हेच्या उत्सवातून केवळ धरतीमातेला ...
Loading...

Select Language
Share Link