शब्द-शिल्प
मे महिन्याची सुट्टी लागली की आम्हाला आजीच्या गावी जायची ओढ लागायची. कधी एकदा तिच्या गावी जातो असे व्हायचे. तिथे पोचले की दारातच आजी उभी असायची. आजी कशी असावी याचे मूर्तिमंत उदाहरण होती ती. लांबसडक केस आणि त्या केसांच्या वेणीचा अंबाडा ...
Loading...

Select Language
Share Link