माझी मराठी
दूरदृष्टीचे कुसुमाग्रज “ भाषा ही बंदिखान्यात वाढत नाही. इतर भाषांशी मैत्री करूनच वाढते. आजही जी मराठी प्रचलित आहे ती अनेक भाषांच्या सौंदर्याचे नजराणे घेऊन संपन्न झाली. त्यामुळे कोणत्याही जिवंत समाजाची भाषा ही तळ्यासारखी नसते तर कालमानाप्रमाणे ...
Loading...

Select Language
Share Link