आरक्षण
मतांच्या राजकारणासाठी कुणाच्या हातचे खेळणे होऊ नका. मराठा समाजाचे आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर अत्यंत सर्वात योग्य पध्दतीने चाललेले आंदोलन होते व त्याला आता हिंसक प्रकारांचे गालबोट लागले आहे, ते आंदोलनालाच मारक होईल व जे साध्य करायचे, त्यापासून ...
Loading...

Select Language
Share Link