महात्मा
स्वातंत्र्यानंतर संघात ‘प्रात:स्मरण’ सुरू करण्यात आले. आपल्या हजारो वर्षांच्या उज्ज्वल परंपरेतील महापुरुषांच्या मांदियाळीत भारताचा आत्मा ओळखणारे व त्यासाठी आपले जीवन खर्ची घालणारे ‘महात्मा गांधी’ स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढीला माहीत व्हावेत ...
Loading...

Select Language
Share Link