तारुण्य
एखाद्या भागात आलेल्या हत्तीला पळवून लावण्यासाठी माणसे वेगवेगळे प्रयोग करतात. माणसाच्या कृतीनुसार हत्तींनी त्यांच्या मानसिकतेत व वर्तनात बदल केल्याचे दिसून येते. ...
Loading...

Select Language
Share Link