तारुण्य
२०१८ मध्ये आलेल्या ‘पबजी’ गेमनं मोबाइल गेमिंगचं सारं विश्वच बदलून टाकलं. बजेट रेंजमधल्या फोनवर गेमिंग करता येऊ लागलं. ...
Loading...

Select Language
Share Link