तारुण्य
हत्तीच्या घरात असतं मुबलक अन्नपाणी, तेही पोषक! शिवाय सुखद ओलावा व थंडावा आणि खेळण्याची सोय! आपण जसं चेंडूनं खेळतो ना, तसंच हत्ती चक्क सुसरीसोबत खेळतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link