कविता
सुगंधी तेज, मंद-धुंद पवन। सडा प्राजक्त, अंगण प्रफुल्लित। मन प्रसन्न, चित्त हे आंनदित। हिरवेगार, सारे तृण पसरे। नील जल ते, तरंग उठे मनी। किती साठवू, हे सारे मी नयनी। ...
Loading...

Select Language
Share Link