कविता
लिहिताना भर ओंजळभर ऊन शाईत आणि उतरव लेखणीतून तप्त झळा... सीझनवाईज गोडवे गाणारी तुझी शब्दकळा का आळसावल्या सावल्यांसारखी निष्पर्ण झाडाच्या आभासी बुंध्याशी अढी घालून बसलीय? ये सरपटत बाहेर जरासा एसी आणि फॅनच्या हवेतून करपट ढेकरांना ...
Loading...

Select Language
Share Link