कविता
मी पाहत राहीलो माझ्या शहरात..नदीच चक्क फिरायला आली होती वाटेत तिनं मलाच धरलं सोबतीला ती शहरात फिरतच राहीली थकत मात्र नव्हती मी मात्र थकत होतो क्षणाक्षणाला मृत्यूला समोर पाहून...! मी निःसहाय्यपणे पाहत होतो पोटच्या गोळ्याला अन्नाचा ...
Loading...

Select Language
Share Link