कविता
ओल्या पाऊससरीनं चिंब भिजला रे गाव खेळतात अंगणात मुलं कागदाची नाव ओल्या पाऊससरीनं चिंब भिजलं अंगण पारावर मारोतीच्या चाले बायांचं रिंगण ओल्या पाऊससरीनं थेंब थेंब सोने झाले आता आभाळाकडे धावती रे ढग काळे ओल्या पाऊससरीनं आले परतून पक्षी ...
Loading...

Select Language
Share Link