कविता
एकदा मी माझ्या मित्राकडून एक सुंदर असं स्मरणचित्र काढून घेतलं. ते घेऊन तत्काळ घरी आलो, त्यावेळी आजी जपाला बसली होती. तिच्या बाजूला जाऊन बसलो, आजीच्या मुखावरचं ते शांतपण पुढचे काही क्षण तसंच टिपत राहिलो... काही वेळानं तिनं डोळे उघडले, ...
Loading...

Select Language
Share Link