संपादकीय
शिक्षणात सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्यापासून नित्यनवे वादविषय निर्माण होत असतात. सध्या संख्यावाचनासंबंधीचा जो वाद निर्माण झाला आहे, तो वाद शिक्षणखात्यातल्या कारकुनांच्या हडेलहप्पी निर्णयप्रक्रियेचा परिपाक आहे. काळ बदलत आहे, वैज्ञानिक प्रगती ...
Loading...

Select Language
Share Link