संपादकीय
गेल्या आठवड्यात भारताच्या दुसऱ्या चांद्रमोहिमेच्या अखेरच्या टप्प्यात चंद्रावर उतरणारे ‘विक्रम’ यान यशस्वीरीत्या उतरू शकले नाही याची वैज्ञानिक आणि राजकीय अंगाने बरीच चर्चा झाली. ...
Loading...

Select Language
Share Link