संपादकीय
गाण्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी मला मुकुंदकाकांनी दिली. तू तुझं गाणं तयार कर. माझ्यासारखा किंवा कुमारजींसारखा गाऊ नकोस, ही त्यांची शिकवण मला खूप मोलाची वाटली. ...
Loading...

Select Language
Share Link